+
Məqalələr

Çağırışa cavab 162


Əllərini silkələmək

Kimi götürək x iclasda iştirak edənlərin sayı.

Beləliklə, hər biri x insanlar başqalarına əl tuturdu (x-1) insanlar. Görüşün ümumi əl sıxlığı oldu x (x-1).

İki nəfər arasındakı əl sıxışmasının yalnız bir sayılmalı olduğunu nəzərə alsaq (məsələn, John Marka, Mark da Yəhyaya bir əl verdi), sadəcə əl sıxmağı sayırıq. Aşağıdakı tənliyimiz var:

Yenidən yazırıq:

Bhaskara'dan istifadə edərək, məcburiyyətimiz var .

Necə x iclasda iştirak edənlərin sayıdır, bu rəqəm mənfi ola bilməz.

Yəni iclasda 12 nəfər var idi.

Bəyanata qayıt