+
Tezliklə

Çağırışa cavab 178


Məktublar və zərflər

Məktubları nəzərə alaraq the, bc, və müvafiq zərflər A, BC, bütün göndərmə imkanlarını göstərən aşağıdakı cədvəlimiz var. Qeyd edək ki, 6 fərqli imkan var.

A B C
thebc
thecb
bthec
bcthe
ctheb

c

b

the

Ancaq yalnız birində müvafiq zərflərdə üç hərf var. Buna görə ehtimal 1/6-dir.

Bəyanata qayıt