+
Məqalələr

Çağırışa cavab 175


Quşlar və dovşanlar

Gəlin başına quş sayını bildirək səh və başına dovşanların sayı c. Quşların iki ayağı və dovşanların dörd olduğunu nəzərə alsaq, iki tənlik əldə edirik:

p + c = 16
2p + 4c = 38

İzolyasiya səh Birinci tənlikdə:

p = 16 - c

Dəyişdirmə səh ikinci tənlikdə:

2p + 4c = 38
2 (16c) + 4c = 38
32 - 2c + 4c = 38
2c = 6
c = 3

3 dovşan olduğumuz üçün quşların sayı belədir:

p = 16 - 3
p = 13

Açıqlamaya qayıt