+
Ətraflı olaraq

Çağırışa cavab 179


Kaplama əməliyyatı

Məntiq:

2 + 3 = 5.5x2 = 10

8 + 4 = 12, 12x8 = 96

7 + 2 = 9.9x7 = 63

6 + 5 = 11, 11x6 = 66

Beləliklə:

9 + 5 = 14, 14x9 =126

Açıqlamaya qayıt