+
Məlumat

Çağırışa cavab 177


Barkodun şifrəsini açmaq

İlk barlara və son 16-ya baxmadan, aşağıdakı kodu alırıq:

Açıqlamaya qayıt