+
Tezliklə

Çağırışa cavab 187


Sizə ən uyğun olanı?

Bu diaqrama baxın:

Dairənin radiusunun olduğunu nəzərə alsaq r, sonra dairənin sahəsi πr ilə verilir2 və xarici kvadratın sahəsi (2r) olacaqdır2 = 4r2.

Mavi kvadratın xarici meydanın tam yarısı olduğunu başa düşürük, buna görə onun sahəsi 2r olacaqdır2. Bundan sonra:

(Dairə sahəsi) / (Xarici Meydan Sahəsi) = πr2 / 4r2 = π / 4, təxminən 78.5% dəyərindədir.
(Kiçik kvadrat sahəsi) / (Dairə sahəsi) = 2r2 / πr2 = 2 / π, təxminən 63.7% dəyərindədir.

Buna görə, ilk vəziyyətdə, daha böyük bir sahəni (78.5%) tutduğundan, parça daha yaxşı uyğun gəlir.

Açıqlamaya qayıt