+
Məqalələr

Çağırışa Cavab 188


Dırmaşma addımları

Yeddi addım varsa, 7-ci pilləyə çatmaq lazımdır, lakin bütün əvvəlki addımlar isteğe bağlıdır.

Fərz edək ki, ikili ardıcıllıq:
0 0 0 1 0 1 1

4, 6 və 7 addımlarını istifadə edərək bir rejimi təmsil edir.

Yeddi pilləyə qalxmağın yollarının ümumi sayını tapmaq üçün 6 ikili rəqəmdən istifadə edərək nə qədər ikili ardıcıllığın olduğunu öyrənməliyik (çünki 7 addım həmişə 1 olacaq).

Bizdə 2 var6 = Yeddi pilləyə qalxmağın 64 yolu.

Açıqlamaya qayıt