+
Tezliklə

Çağırış 7 Cavab


Haradadır?

5 rəqəmlə əldə edilən dəyişmələri artan qaydada qoymaq:
1xxxx => P4 = 4! = 24
2xxxx => P4 = 4! = 24
3xxxx => P4 = 4! = 24
41xxx => P3 = 3! = 6
42xxx => P3 = 3! = 6
431xx => P2 = 2! = 2
432xx => P2 = 2! = 2
4351x => P1 = 1! = 1

Hamısını yekunlaşdır:
24+24+24+6+6+2+2+1 = 89

Beləliklə 43521 sayı 89 + 1 = 90 vəziyyətindədir.
Cavab: 43521 nömrəsi içindədir 90º mövqe.

Açıqlamaya qayıt