+
Tezliklə

Çağırış cavabı 71


Ac ac güvə və 10 kitab

Cavab budur 802 yarpaqlar!

Qeyd edək ki, bir kitab bir şelfə yerləşdirildiyi zaman birinci vərəq sağ tərəfdə, sonuncu solda olur.

Tezliklə güvə 8 aralıq kitabı (800 vərəq) üstəgəl birinci kitabın ilk vərəqini və son kitabın son vərəqini yedi:

800+2 = 802

Açıqlamaya qayıt