Tezliklə

Çağırış cavabı 82


Fermerin Puzzle

Fermerin oğlu alıb:
1 Buğa: $ 10.00
9 İnəklər: R $ 45,00
90 Dana: R $ 45,00
Ümumilikdə aldı 100 yalnız heyvanlar 100 dollar.

Açıqlamaya qayıt