Məlumat

Kompleks ədədlərin bərabərliyi


İki mürəkkəb ədəd, həqiqi və xəyali hissələri müvafiq olaraq bərabər olduqda bərabərdir.

Nümunə

Müəyyənləşdirin xy, belə ki:

(2x + y) + 6i = 5 + (x + 4y) i.

Qətnamə

Sonrakı: Kompleks nömrənin birləşməsi

Video: Algebra II: Quadratic Equations - Factoring Level 1 of 10. Zero Product Property (Avqust 2020).