Məlumat

Bərabər silindr


Meridian hissəsi bir kvadrat (hündürlüyü baza diametrinə bərabər) olan hər bir silindr deyilir bərabər tərəfli silindr.

Sonrakı: Dairəvi Konus

Video: Çevrə daxilinə və xaricinə çəkilmiş üçbucaqlar (Avqust 2020).