+
Tezliklə

Ortoqonal proyeksiya


Bir nöqtənin ortoqonal proyeksiyası Səh bir plan haqqında nöqtəyə yönəldilmiş, dik olan xətt ilə təyyarənin kəsişməsidir Səh:

Bir həndəsi fiqurun ortoqonal proyeksiyası F (istənilən nöqtə dəsti) bir təyyarədə bütün nöqtələrin ortoqonal proyeksiyalarının məcmusudur F haqqında :

Sonrakı: nöqtə, xətt və təyyarələr arasındakı məsafələr