+
Tezliklə

Bir piramidanın əsasına paralel bölmə


Bütün yan kənarları kəsən bazaya paralel bir təyyarə çoxbucaqlı bir hissəni təyin edir ki:

  • yan kənarları və hündürlüyü eyni nisbətdə bölünür;
  • alınan bölmə və baza oxşar çoxbucaqlıdır;
  • bu çoxbucaqlıların sahələri, eləcə də ucqarlara qədər olan məsafələrinin kvadratlarıdır.

Adi bir piramidanın elementləri arasındakı əlaqələr

Müntəzəm altıbucaqlı, yan tərəfli piramidanı nəzərdən keçirək l və baza kənarı the:


Beləliklə bizdə var:

  • Piramidanın təməli radius OB = R dairəsinə yazılmış müntəzəm çoxbucaqlıdır.

  • Piramidanın yan üzü bir isosceles üçbucağıdır.

  • VOB və VOM üçbucaqları düzbucaqlıdır.

Sonrakı: Piramida sahəsi və həcmi