Tezliklə

Nağd pul axını


Nağd pul hərəkəti müəyyən müddət ərzində maliyyə əməliyyatlarını qrafik şəkildə nümayiş etdirməyə xidmət edir. Vaxt təhlil üçün müvafiq dövrlərin sayına görə üfüqi şəkildə təmsil olunur.

the girişlər və ya daxilolmalar yuxarı yönlü şaquli oxlar və ilə təmsil olunur çıxır və ya ödənişlər onlar şaquli aşağıya doğru oxlarla təmsil olunurlar. Aşağıdakı cədvələ baxın:

Deyirik VP the indiki dəyəri0 tarixində dəyərim deməkdir; VF edir gələcək dəyəri, faiz, daxilolmalar və axınlardan sonra axının sonunda verəcəyim məbləğə bərabər olacaqdır.

Sonrakı: indiki dəyəri və gələcək dəyəri

Video: Pul Axını Hesabatı (Avqust 2020).