+
Məlumat

Artur cayley


Artur cayley, 16 Avqust 1821-ci ildə anadan olmuş və 26 yanvar 1895-ci ildə vəfat etmişdir. Saf riyaziyyatın inkişafına böyük töhfə verən İngilis riyaziyyatçısı idi. Cambridge Trinity College-də (1842) məzun olduqdan sonra qanuna girdi və (1849) London Barına qəbul edildi. Cayley cəbr dəyişikliyi nəzəriyyəsini inkişaf etdirdi və ölçülü olmayan həndəsə inkişafı fizikada DAVAMLI Kosmos-DƏFƏ Kəmiyyətinin öyrənilməsi üçün tətbiq edildi.

Cayley'nin cəbr matrisləri üzərində işi 1925-ci ildə Werner Heisenberg tərəfindən hazırlanan Quantum Mexanika üçün bir təməl kimi xidmət etdi.

O, Projektiv Həndəsə (rəqəmlərin dəyişməz xüsusiyyətlərindən asılıdır) və Metrik Həndəsə (bucaq ölçüləri və xətt ölçülərindən asılı) birləşdirdi. Ceyley'nin riyazi sənədləri Kembricdə (1889-98) nəşr olundu.

Bell, E.T., Riyaziyyat Adamları (1937; Rep 1986); Prasad, Ganesh, XIX əsrin bəzi böyük riyaziyyatçıları, cild 2 (1934).


Video: METODO ARTHUR-CAYLEY (Yanvar 2021).