Məlumat

Ekvivalent seqmentlər


İki yönümlü seqment AB CD var ekvivalent eyni istiqamətdə, eyni istiqamətdə və eyni uzunluqda olduqda.

İstiqamətli seqmentlər varsa ABCD aşağıdakı ikinci rəqəmdəki eyni xəttə aid deyil AB bərabər olmalıdır CD bunun üçün lazımdır AB//CDAC//BD, yəni ABCD paraleloqram olmalıdır.

Qeydlər:

  1. İki boş seqment həmişə ekvivalentdir.

  2. Seqmentlərin bərabərliyi ABCD ilə təmsil olunur AB ~ CD.

Ekvivalentlik xüsusiyyətləri

  1. AB ~ AB (refleksiv).

  2. Əgər AB ~ CD, CD ~ AB (simmetrik).

  3. Əgər AB ~ CD CD ~ EF, AB ~ EF (keçici).

  4. Verilmiş seqment yönümlü AB və bir nöqtə C, bir nöqtə var D belə ki AB ~ CD.

Sonrakı: Bir vektor nədir?

Video: Calculus III: Two Dimensional Vectors Level 1 of 13. Basics (Avqust 2020).