Ətraflı olaraq

Parametrik statistika


Nisbi və interval dəyişənləri üçün testlərlə məşğul olan parametrik statistikadan fərqli olaraq, parametrsiz statistika nominal və sıralama dəyişənlər üçün testlərlə məşğul olur.

Bundan sonra aşağıdakı testlərdə populyasiya parametrləri və qiymətləndirmələrə məhəl qoyulmadığı qənaətinə gəlir.

Fonseca (1996) görə, parametrik olmayan testlər kiçik nümunələrlə (30-dan az) işləyərkən keyfiyyətli məlumatlar üçün çox maraqlıdır.

Bu statistikanın əsas nümayəndələri Çi Meydanı, Wilcoxon, Mann-Whitney, Median və Kruskall-Wallis testləridir.

Ən vacib və populyar olduğu üçün yalnız kvadrat chi yaxınlaşacaqdır.

Sonrakı: Chi Meydanı Testi

Video: Statistika Parametrik dan Statistika Non Parametrik (Avqust 2020).