Məlumat

Məlumat toplama


İstənilən statistik fəaliyyət aydın məqsədlərə yönəldilməlidir. Statistik prosedur üçün ilk addım bir araşdırma məlumatlarını özündə cəmləşdirən işdir.

Bu hədəflər müəyyən edildikdən sonra, istər ibtidai, istərsə də ikincili olaraq onları qane edən məlumatları axtarırıq. İlkin məlumatlar, xüsusi nümunə, yəni orijinal məlumatlar barədə əvvəlcədən öyrənilmədən araşdırılan məlumatlardır.

Orta məlumatlar, digər tədqiqatlardan əldə edə biləcəyimiz məlumatlardır. Bunlar ikincil məlumat mənbələridir; İnternet, verilənlər bazası, qeydlər, qəzetlər, jurnallar, filmlər, bir çox digər mənbələr arasında.

Əsasən məlumatları tarixi və ya planlaşdırılmış şəkildə bölmək olar.

Sonrakı: Əhali və Nümunə

Video: DNT-yə digital məlumat necə qeyd edildi? (Avqust 2020).