Məqalələr

İki dəyişən ilə 1-ci dərəcə tənliyi nədir?


Tənliyi nəzərdən keçirin: 2x - 6 = 5 - 3y.

İki dəyişən ilə bir tənlikdir, xy, daha sadə ekvivalent tənliyə çevrilə bilən. Diqqət:

2x + 3y = 5 + 6

2x + 3y = 11 ==> Formadakı birinci dərəcənin tənliyi balta + tərəfindən = c.

Deyirik İki dəyişən ilə 1-ci dərəcəli tənlik, x y, şəklində çoxalda bilən hər tənlik balta + tərəfindən = colmaq theb eyni zamanda sıfır olmayan nömrələr.

Tənlikdə balta + tərəfindən = c, deyirik:

x y - dəyişənlər və ya naməlum

the - əmsalı x

b - əmsalı y

c - müstəqil müddət

Nümunələr:

x + y = 30

2x + 3y = 15

x - 4y = 10

-3x - 7y = -48

2x- 3y = 0

x - y = 8

Sonrakı: İki Dəyişən Birinci dərəcəli tənliyin həlli

Video: Week 9, continued (Avqust 2020).